Careers

Tuyển nhân viên tư vấn tín dụng ngân hàng quốc tế

14/03/2018

Careers

Công ty cổ phần MOCAP Việt Nam tại HCMC đang cần tuyển nhân viên tư vấn tín dụng ngân hàng quốc tế

View detail

Tuyển nhân viên tư vấn bán hàng qua điện thoạiTuyển nhân viên tư vấn bán hàng qua điện thoại

Tuyển nhân viên tư vấn bán hàng qua điện thoại

14/03/2018

Careers

Công ty cổ phần MOCAP Việt Nam tại HCMC đang cần tuyển nhân viên tư vấn bán hàng qua điện thoại.

View detail

Tuyển nhân viên tiếng nhật làm partimeTuyển nhân viên tiếng nhật làm partime

Tuyển nhân viên tiếng nhật làm partime

30/01/2018

Careers

Công ty cổ phần MoCap Việt Nam đang cần tuyển nhân viên tiếng Nhật làm partime trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6

View detail

Tuyển dụng nhân viên bán thời gian làm chỉnh sửa ảnh.Tuyển dụng nhân viên bán thời gian làm chỉnh sửa ảnh.

Tuyển dụng nhân viên bán thời gian làm chỉnh sửa ảnh.

29/12/2017

Careers

Công ty cổ phần MOCAP Việt Nam tại Hà Nội đang cần tuyển nhân viên chăm sóc và hỗ trợ khách hàng.

View detail

Group companies